વિંગ્સમાં કોર્સ કર્યા પછી

વિદ્યાર્થીઓ નો ઉજ્જવળ ભવિષ્ય.

Testimonial Video

Mr. Vaishnav Mali, Hotel ITC Welcomgroup

img-students-testmonial1-4

મિલીન્દ ભટ્ટ
હૈદરાબાદ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

img-students-testmonial1-5

કવિતા પટેલિયા — ન્યુઝિલેન્ડ

img-students-testmonial1-6

અમિત કમાનપુરે — લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial1-14

તૌસીફ પટેલ — અકબર ટ્રાવેલ્સ, પોતાનું ટ્રાવેલ્સ બિઝનેસ

img-students-testmonial1-15

વિરલ પટેલ — કેનેડા

img-students-testmonial3-3

એક્તા જોશી
હૈદરાબાદ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

img-students-testmonial1-7

અદિતી વેધ્યા
તાજ હોટલ

img-students-testmonial1-8

દ્રષ્ટિ મેહતા — લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial1-9

કલપના સોલંકી — લીલા પેલેસ હોટલ

kintan-patel

ર્કિતન પટેલ વિવેક ઓબેરોય જોડે
લીલા પેલેસ હોટલ

riya-surati

રીયા સુરતી શાન જોડે
બેંગલોર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

dixit-patel

દીક્ષીત પટેલ —
પીપરમીન્ટ હોટલ

img-students-testmonial1-10

હાર્દિક પંચાલ — હૈદરાબાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, લીલા પેલેસ હોટલ

sinsi

સિન્સી બેની
સ્પાઇસ જેટ

img-students-testmonial1-22

મૌનીકા વિરોલા એરઇન્ડિયા
હૈદરાબાદ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

img-students-testmonial1-20

ટવિંકલ પરમાર – લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial1-21

ધનલક્ષ્મી પટેલ લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial3-9

પ્રિયા વર્મા
મધુબન રીસોર્ટ એન્ડ સ્પા

img-students-testmonial2-18

રાકેશ રાઠોઽ
લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial2-16

જૈનિતા પટેલ, નિંદરા હોટલ

img-students-testmonial1-13

રાકેશ રાઠોઽ, પાયલ પટેલ, સંજય સોલંકી, દેવયાની દવે, પ્રિયંકા ખારવા, હાર્દિક પંચાલ, દ્રષ્ટિ મેહતા — લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial3-16

જેયના વ્યાસ – મધુબન રીસોર્ટ એન્ડ સ્પા
બેંગલોર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

aanal-sheth

આનલ શેઠ—
કિંગફિશર એરલાઇન્સ

img-students-testmonial1-19

દીપા દરજી
પૈકેજઃ રુ. ૪ લાખ/વર્ષ

img-students-testmonial3-20

નીલેશ રાઉત — ગો એર

img-students-testmonial3-13

જયેશ રાઠવા
લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial3-14

મયુર પંડયા – બેંગલોર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

img-students-testmonial2-9

બાદલ પરમાર
સિંગાપોર

img-students-testmonial3-1

હીરેન પટેલ
લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial3-18

મહેશ પંડિત
લંઽન રુ.૬ લાખ/વર્ષ

img-students-testmonial3-10

પીનલ પટેલ
બેંગલોર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

img-students-testmonial3-11

વિનસ ખંડેલવાલ પોતાનું ટ્રાવેલ્સ બિઝનેસ,
ઓસ્ટ્રાલીસ ટ્રાવેલ્સ

patel

મ્હેઝબીન પટેલ
ઈન્ડિગો એરલાઇન્સ

dhruvesh

ધ્રુવેશ લીમબાચીયા
હોટલ જીંજર, ટાટા

dhruvi

ધ્રુવી પટેલ
હોટલ જીંજર, ટાટા

aadil

આદીલ પટેલ – હોટલ જીંજર, ટાટા, હૈદરાબાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

anushka

અનુશકા પટેલ
યુ.એસ. એરવેસ

bhavini

ભાવીણી પટેલ
હોટલ જીંજર, ટાટા

chetan

ચેતન ડોડીયા, હૈદરાબાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

hemali

હેમાલી પટેલ
ન્યુઝિલેન્ડ

hola

ઝૈનુલ હોલા
એસ ટ્રાવેલ્સ

deepal

દીપલ મીસ્ત્રી
હોટલ જીંજર, ટાટા

deesha

દીશા પરીખ
એર વિસ્તરા

dvya-hani

દીવ્યા પટેલ, હની પટેલ
બેંગલોર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

govind

ગોવિંદ આરધી
હૈદરાબાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

suhel

સુહેલ પટેલ – હોટલ જીંજર, ટાટા

trupti

ત્રુપ્તી સહદેજા
યુનિ ટ્રાવેલ એજન્સી

naresh

નરેશ ચોધરી
લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial2-14

કીરણ ઠક્કર
લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial2-15

ડોમીનીક પંડયાન
આઇ.ટી.સી.વેલકમ હોટલ

img-students-testmonial3-2

સંજય સોલંકી
લીલા પેલેસ હોટલ

wels

વેલ્સ ક્રિષ્ચ્યિન
ઈન્ડિગો એરલાઇન્સ

reni

રેની સોલંકી – ઈન્ડિગો એરલાઇન્સ,
થાય એરવેસ

krishan

કિશન તમોલી
હોટલ જીંજર, ટાટા

krishna

કિશ્ના કાકા – હોટલ એેેકસપ્રેસ ટાવર

madan

મદન સુથાર – ફલાઇ દુબઇ

mayur

મયુર પંડયા
બેેંગલોર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

meet

મીત પરીખ
હોટલ જીંજર, ટાટા

mehjanin

મ્હેઝબીન – ભક્તી – અદિત્ય – વેલ્સ ક્રિષ્ચ્યિન, ઈન્ડિગો એરલાઇન્સ

ronesh

રોનેશ પટેલ
યૂનાઇટેડ એરવેસ

neelam

નિલમ પટેલ
હૈદરાબાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

paresh

પરેેશ રોહિત
હોટલ જીંજર, ટાટા

pradeep

પ્રદિપ રાઠોડ
હૈદરાબાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

prashant

પ્રશાંત સેલર – હોટલ જીંજર, ટાટા

priyanka

પ્રિયંકા નિગમ, ફલાય દુબઇ

mujeeb

મુઝીબ પટેલ, કતાર એરવેસ

madan-suthar

મદન સુથાર, થાય એરવેસ

druv

ધ્રુવ ગોરાહાવા, જેટ એરવેસ

karan

કરન પટેલ, ઈતિહાદ એરવેસ

mandar

મન્દાર વૈધ્યા, ન્યુઝિલેન્ડ

hiren

હિરેન જિંગર, ન્યુઝિલેન્ડ

rayana

રચના પટેલ- હૈદરાબાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

radhika

રાધિકા કદમ- હૈદરાબાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

radhika-mathur

રાધિકા માથુર, જેટ એરવેસ

rehan-patel

રેહાન પટેલ, હૈદરાબાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

manasi

માનસી ઠક્ક્રર, પોતાનું બિઝનેસ

yesha-patel

યેશા પટેલ, નિંદરા હોટલ

roshan

રોશન જયોર્‌જ, હોટલ જીંજર, ટાટા

roshni

રોશની મહાદિક, હોટલ જીંજર, ટાટા

sneha

સ્નેહા પરમાર, હૈદરાબાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

trusha

ત્રુશા પટેલ, હૈદરાબાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

unnati

ઊન્નતી કટારા, નિંદરા હોટલ

jigisha

જિગીશા સુથાર, લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial2-21

ઝન્ખના ચૌહાન, લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial3-19

રાજદીપ માટરોજા, પીપરમીન્ટ હોટલ

img-students-testmonial3-15

ઝીલ શાહ, બેેંગલોર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

img-students-testmonial1-1

ભક્તિ પંચાલ, ઈન્ડિગો એરલાઇન્સ

img-students-testmonial1-2

પ્રારથન ઠાકુર, વેલકમ હોટલ

img-students-testmonial2-1

કલ્પેશ રાઠોડ, લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial3-17

જયતી દેસાઇ, વેલકમ હોટલ

parth-patel

પાર્થ પટેલ, પીપરમીન્ટ હોટલ

janaki

જાનકી પટેલ, હૈદરાબાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

img-students-testmonial1-3

ડોનેટા મેક્વાન, લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial2-4

ર્કિતન પટેલ, લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial2-7

આયુબખાન પઠાન, લંડન

jamadar

ઝુલફિકર જમાદાર, કતાર એરવેસ

sapana

સપના જેસવાલ, એમિરેટ્ટસ એરલાઈન્સ

aditya

આદિત્ય ઠાકર, એમિરેટ્ટસ એરલાઈન્સ, ઈન્ડિગો એરલાઇન્સ

Imran

ઈમરાન પટેલ, થાય એરવેસ, ફલાય દુબઇ

panthesh

પંથેશ આચાર્ય — ઈન્ડિગો એરલાઇન્સ, ઈરફાન પઠાણ જોડે

mariya

મારિયા ઈસાઈ, સિન્ગાપોર એરલાઈન્સ

neha-thakor

નેહા ઠાકુર — જેટ એરવેસ, કતાર એરવેસ

anandi

આનંદી હિરાની, જેટ એરવેસ

darshita

દર્શિતા શાહ, ઈન્ડિગો એરલાઇન્સ

tosif

તોસિફ કળવા, કતાર એરવેસ

devyani

દેવયાની દવે – ઈન્ડિગો એરલાઇન્સ, લીલા પેલેસ હોટલ

druvisha

ધ્રુવિશા પટેલ, એમિરેટ્ટસ એરલાઈન્સ

img-students-testmonial2-17

ગોપી પટેલ, લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial3-4

માનસી પટેલ, લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial2-19

સલમાન પટેલ, લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial2-20

પાયલ પટેલ, લીલા પેલેસ હોટલ

img-students-testmonial3-5

નીલેશ ગીદવાની, ટ્રાવેલ હબ

vishal-patel

વિશાલ પટેલ – રણ ઉત્સવ, કચ્છ

ghori

ઝુબેર ધોરી, હૈદરાબાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

malav

માલવ ઢેબર — વી વી એસ લક્ષ્મણ જોડે, હૈદરાબાદ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

chintan-patel

ચિંતન પટેલ – હૈદરાબાદ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, હરભજન સિંગ જોડે

chintan-rehan

ચિંતન પટેલ અને રેહાન પટેલ – હૈદરાબાદ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

maitri

મૈત્રી નાથવાણી, મીતલ પટેલ – હૈદરાબાદ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ